Aktualności Aktualności

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości leśnicy Nadleśnictwa Grójec oraz ich rodziny uczcili 23 września wraz z samorządowcami powiatu żyrardowskiego oraz mszczonowskimi strażakami uczestnictwem w uroczystej mszy świętej połączonej z odsłonięciem pamiątkowej tablicy i posadzeniem „Dęba Niepodległości” w Mszczonowie .

Corocznie 23 września mieszkańcy Mszczonowa obchodzą w swojej parafii odpust ku czci św. O. Pio. Uroczysta Suma odpustowa stała się okazją uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przybyłych gości witał proboszcz parafii Ks. mgr Sławomir Tulin członek Rady Kapłańskiej (2005-2015), członek Kolegium Konsultorów (2010-2015), kapelan strażaków powiatu żyrardowskiego (od 2013). Wśród wielu znamienitych gości powitani zostali: Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Józef Grzegorz Kurek - Burmistrz Mszczonowa, Łukasz Koperski - Przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa, Piotr Kacprzak - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Piotr Kutera – Nadleśniczy Nadleśnictwa Grójec, Waldemar Suski – Prezes Powiatowego Zarządu OSP. Okolicznościowymi przemówieniami i prezentami uczczono 20 lecie święceń kapłańskich i dziesięciolecie pracy duszpasterskiej na terenie Mszczonowa Księdza Proboszcza. Uroczystą Mszę Świętą odprawił Ks. dr Jerzy Swędrowski Proboszcz w parafii św. Wawrzyńca w Kutnie (Dziekan dekanatu), sekretarz i kapelan biskupa łowickiego (2002-2009), wykładowca w WSD w Łowiczu (od 2002), ceremoniarz biskupa łowickiego (2004-2009), członek Diecezjalnej Komisji Liturgicznej (od 2004). Liturgię uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Mszczonowie. Były pieśni religijne oraz patriotyczne.

Po mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie płyty pamiątkowej usytuowanej na głazie polodowcowym pozyskanym w Kopalni Kruszyw Naturalnych w Zbiroży. Napis na tablicy informuje o posadzeniu przez leśników Nadleśnictwa Grójec „Dęba Niepodległości” w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości z okazji rozpoczęcia budowy świątyni w parafii św. O. Pio. Piękny, blisko 8 m dąb oraz głaz z pamiątkową tablicą mają przypominać wszystkim odwiedzającym to miejsce jak ważna dla wszystkich Polaków jest Niepodległość, którą odzyskaliśmy po 123 latach pod zaborami, a która jak pokazała historia nie była dana raz na zawsze. Pomoc przy transporcie i posadzeniu tak okazałego drzewa zapewniło Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL z Mszczonowa. Okolicznościowe przemówienie z podziękowaniami dla organizatorów i sponsorów wygłosił Marek Zientek – leśniczy leśnictwa Osuchów, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa. Pod tablicą został złożony wieniec z biało-czerwonych goździków.

Po mszy oficjalni goście i leśnicy zostali zaproszeni na plebanię na uroczystą agapę będącą okazją do stworzenie jedności wśród członków wspólnoty, oraz okazywania radości wynikającej z daru przyjętego sakramentu. Dla gości odpustowych rozpoczął się Piknik Rodzinny z atrakcjami: dmuchańce i skakance, gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, loteria fantowa. Zabawę uatrakcyjniły występy orkiestry OSP w Mszczonowie, koncert Scholi Parafii św. Ojca Pio, zespołu „Siewcy Lednicy” oraz „Mister Dex”. Muzyce towarzyszyło ognisko i zabawy integracyjne. Festyn zakończył się Apelem Jasnogórskim.