Aktualności Aktualności

Uwaga pożary – apel o ostrożność w lasach

Pomimo trwającej akcji przeciwpożarowej na terenie radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w tym roku miało już miejsce 91 pożarów, w których spaliło się łącznie 30 hektarów lasu. Pogoda sprzyja pożarom, pomimo wiosny jest wręcz upalnie, a przez to bardzo sucho. Leśnicy apelują o rozwagę i ostrożność.

Tegoroczne działania bezpośrednio prowadzone w lasach ruszyły już 19 marca, ale walka z pożarami na dobre rozpoczęła się wraz z ociepleniem, w kwietniu. Ze względu na słoneczną pogodę i towarzyszącą jej suszę pożarów było wyjątkowo dużo i niestety stan ten utrzymuje się w maju. Dodatkowo pomimo szybkich akcji gaśniczych z udziałem samolotów będących stale w gotowości na lotniskach w Piastowie i Masłowie pożary rozprzestrzeniają się szybko i są ciężkie do ugaszenia – dwa najtrudniejsze wybuchły na mokradłach i w okolicy kamieniołomu.

Najwięcej pożarów miało miejsce tam, gdzie w sąsiedztwie lasów jest dużo nieużytków w nadleśnictwach: Barycz, Skarżysko, Stąporków. Leśnicy i straż pożarna gasili pożary także w czasie minionego długiego weekendu – w 7 pożarach spłonęło wówczas blisko 4 ha.

Aktualnie zagrożenie pożarowe we wszystkich 23 nadleśnictwach jest duże. Jeśli pogoda się nie zmieni, w przypadku skrajnego zagrożenia nadleśniczowie będą mieli prawo wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Będzie to możliwe, jeżeli przez pięć kolejnych dni wilgotność ściółki, mierzona o godz. 9 i 13 będzie niższa niż 10%. Zakaz wstępu wyeliminuje niebezpieczeństwo, które dotknęłoby osoby przebywające w lesie podczas pożaru, a leśnikom ułatwi działania przeciwpożarowe.

Na walkę z pożarami nadleśnictwa RDLP w Radomiu wydają łącznie corocznie 7 mln zł, w tym: utrzymanie 42 dostrzegalni przeciwpożarowych z obserwatorami lub kamerami, 23 punktów alarmowo-dyspozycyjnych, gdzie określana jest lokalizacja pożarów i koordynowana akcja gaśnicza, 9 automatycznych stacji meteorologicznych (wyposażonych w aparaturę do badania wilgotności ściółki, powietrza i określania stopnia pożarowego w lasach), samoloty do gaszenia pożarów będące w stałej gotowości w bazie lotniczej Piastów k. Radomia i Masłów k. Kielc, samochody gaśnicze, setki punktów czerpania wody – zbiorników wodnych i hydrantów, utrzymanie dróg przeciwpożarowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, pasy przeciwpożarowe chroniące tereny leśne przed pożarami i koszty dogaszania pożarów.

Przed nami kolejny weekend. Ogólnodostępne państwowe lasy to wspaniałe miejsce na wiosenny i letni wypoczynek. Leśnicy proszą jednak o ostrożność i przestrzeganie przepisów – dla własnego bezpieczeństwa i zachowania lasów. Przede wszystkim nie powinniśmy używać otwartego ognia w lesie ani bliżej niż 100 m od ściany lasu. Ognisko lub grill możemy urządzić wyłącznie w specjalnie przygotowanych do tego i oznaczonych miejscach, po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym. Nie wjeżdżamy do lasu pojazdami silnikowymi – jest to zabronione, a od rozgrzanego podwozia może też pójść iskra. Nie wyrzucamy śmieci do lasu, również dlatego, że wśród nich jest zwykle wiele materiałów łatwopalnych.

Wśród przyczyn pożarów wciąż dominuje nieostrożność dorosłych i nieletnich oraz przerzuty z gruntów nieleśnych. Pomimo tego, że wdrożone do stosowania zostały wszystkie siły i środki, aby zabezpieczyć tereny leśne przed pożarami niemalże codziennie wybuchają nowe pożary. Z tego powodu w najbardziej zagrożonych nadleśnictwach leśnicy patrolują lasy wspólnie z policją.