Aktualności Aktualności

Z WIZYTĄ W PSP IM. ZYGMUNTA NOWICKIEGO W KONARACH

We wtorek 24 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach odbyła się lekcja edukacji przyrodniczo-leśnej. Wzięło w niej udział łącznie ok 110-cioro dzieci w wieku od wczesnoszkolnego do 7 klasy wraz z opiekunami. Na początku spotkania dzieciom przedstawiono ogólną charakterystykę nadleśnictwa oraz mundur leśnika, potem opowiedziano o pracy leśnika oraz zasadach bezpiecznego zachowania w lesie. Uczestnicy prelekcji mieli okazję usłyszeć o roślinach, zwierzętach i grzybach, które można spotkać w lesie, po co produkujemy drewno, jakie funkcje spełnia las. Dzieci z okazji Dnia Ziemi przygotowały prezentacje o tematyce ekologicznej. Autorom prac rozdano nagrody z logo nadleśnictwa.