Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasu

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje w kompleksie leśnym:  "Książenice II" w Leśnictwie Skuły

Zakazem wstępu objęte są lasy, w których wystąpiło zniszczenie oraz znaczne uszkodzenie drzewostanów w wyniku działania silnych wiatrów (28-29 czerwca 2017)  stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Zakaz obowiązuje do odwołania tj. do czasu zakończenia prac związanych z uprzątaniem drzew stwarzających zagrożenie  dla zdrowia i życia ludzi.